Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις του TennisAcademy

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους και διατάξεις προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση το site του tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενό της, με το ξεφύλλισμά της ή την εκφόρτωση (downloading), την τοποθέτηση (posting) ή τη φόρτωση της Ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής της ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούστε να τηρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή (γίνεται έτσι αποδεκτή η σύμβαση μεταξύ εσάς και του tennisacademy.gr), καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Όροι και διατάξεις

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη και ακριβής. Εντούτοις, δεν μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ότι αυτό συμβαίνει. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την απώλεια ζημίας ή κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης οποιουδήποτε είδους από τη χρήση υλικού που βρέθηκε στον ιστοχώρο μας. Η χρήση του υλικού γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Η χρήση και η θέαση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας ρίσκο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, ή τη χρήση, αυτής της ιστοσελίδας. Αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστοχώρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή απώλεια κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προέρχεται ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιoνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται για οποιεσδήποτε από τις σελίδες στους συνδεμένους ιστοχώρους. Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί σύμφωνα με την κρίση των συντακτών το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να παρουσιάζεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στους χρήστες της. Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διαγράψει οποιαδήποτε δημοσίευση ή και χρήστη του συστήματος, χωρίς την συγκατάθεση ή και ενημέρωση του για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή. Το tennisacademy.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένο στην αποθήκευση, συντήρηση ή προβολή οποιασδήποτε δημοσίευσης. Δημοσιεύοντας την αγγελία του στο tennisacademy.gr ο χρήστης είναι σύμφωνος στην λήψη μηνυμάτων κάθε μορφής (email, SMS κ.λ.π). τόσο από τους συντάκτες της ιστοσελίδας όσο και από τους χρήστες της. Η σύνδεσή σας σε οποιεσδήποτε άλλες σελίδες εκτός της ιστοσελίδας ή άλλες ιστοσελίδες γίνεται με δικό σας ρίσκο.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site του tennisacademy.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site του tennisacademy.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site του tennisacademy.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site του tennisacademy.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site του tennisacademy.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του tennisacademy.gr

Οι χρήστες / μέλη του tennisacademy.gr, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

  1. Την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
  2. Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
  3. Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
  4. Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
  5. Κάθε χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών – χρηστών των σελίδων, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του tennisacademy.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την προβολή της αγγελίας του αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους.

Cookies

Το site του tennisacademy.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης / χρήστης του site του tennisacademy.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site του tennisacademy.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site της του tennisacademy.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Περιορισμός ευθύνης site του tennisacademy.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site του tennisacademy.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site του tennisacademy.grστις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του site του tennisacademy.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site του tennisacademy.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το site του tennisacademy.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το site του tennisacademy.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το site του tennisacademy.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το site του tennisacademy.gr.

Ανήλικοι

Επισκέπτες / χρήστες του site του tennisacademy.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site του tennisacademy.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το site του tennisacademy.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Email - Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα email ή και newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site του tennisacademy.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site του tennisacademy.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Φοιτητές

Το tennisacademy.gr δεν ζητά αποδεικτικά σπουδών από όσους δηλώνουν φοιτητές.

Προπονητές

Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προβαλλόμενους προπονητες αποδείξεις για όσα αναγράφουν στην αγγελία τους, μεταξύ αυτών οι τίτλοι σπουδών και όσα αναφέρονται στη επαγγελματική εμπειρία. Το tennisacadeny.gr διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει άμεσα την προβολή αγγελίας ή να μην επιτρέψει την ανανέωσή της, εάν έχει δεχθεί αρνητικά σχόλια για τον προπονητη από γονέα ή ενήλικα μαθητή. Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει άμεσα την προβολή αγγελίας ή να μην επιτρέψει την ανανέωσή της, εάν ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για τίτλους σπουδών ή για αναγραφόμενα στην αγγελία από τον προπονητη και εκείνος δεν τα προσκομίσει, ταχυδρομικώς ή με email σε 5 ημέρες . Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί εξαρχής την προβολή μιας αγγελίας. Το tennisacademy.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την προβολή μιας αγγελίας και να επιστρέψει τα χρήματα της ετήσιας συνδρομής στον χρήστη. Το υλικό που βρίσκεται στον ιστοχώρο μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι κρατάτε άθικτες όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων αναφέροντας ρητά την προέλευση του υλικού (την ονομασία της ιστοσελίδας - tennisacademy.gr). Εντούτοις, απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου όλου του υλικού για δημόσιους ή εμπορικούς λόγους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του tennisacademy.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του tennisacademy.grαποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "tennisacademy.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του tennisacademy.gr Όλα τα παραπάνω αφορούν και στη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/tennisacademygr